آرشیو : منابع طبیعی


رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی ملارد

رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی ملارد

رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی دماوند

رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی دماوند

صدور اسناد تك برگ برای تمام عرصه های ملی و دولتی تهران تا آخر سال ۱۴۰۰

صدور اسناد تك برگ برای تمام عرصه های ملی و دولتی تهران تا آخر سال ۱۴۰۰

ضرورت تسریع در تعیین تكلیف اراضی واقع در حریم شهرها

ضرورت تسریع در تعیین تكلیف اراضی واقع در حریم شهرها

درخواست بررسی اسناد وقف جنگل های هیركانی

درخواست بررسی اسناد وقف جنگل های هیركانی

دكتر محمد رضا خباز كاندیدای مجلس یازدهم

دكتر محمد رضا خباز كاندیدای مجلس یازدهم

دستور روحانی برای حل معضل بوی نامطبوع اتوبان تهران - قم

دستور روحانی برای حل معضل بوی نامطبوع اتوبان تهران - قم
در كارگروه مدیریت پسماند استان تهران تصویب شد:

اختصاص زمین برای دفع پسماندهای صنعتی و ویژه استان تهران درهفته جاری

اختصاص زمین برای دفع پسماندهای صنعتی و ویژه استان تهران درهفته جاری

نجات تنها آسیاب آبی جهان در عمق 40 متری زمین

نجات تنها آسیاب آبی جهان در عمق 40 متری زمین

برگزاری غرس درخت فرهنگ و هنر در خانه هنرمندان

برگزاری غرس درخت فرهنگ و هنر در خانه هنرمندان
OnlyTravel فقط سفر OnlyTravel فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری