پاسارگاد متفاوت از گذشته به گردشگران معرفی می گردد

پاسارگاد متفاوت از گذشته به گردشگران معرفی می گردد

فقط سفر: مدیر مجموعه جهانی پاسارگاد از آغازِ اجرائی شدنِ طرح ساماندهی و بازبینی تابلوهای معرفی بناهای تاریخی، در راه راهِ محوطه ها از اصفهان به شیراز و برخی محوطه های تاریخی استان فارس اطلاع داد.حمید فدایی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: ساماندهی و بازبینی یكسری تابلوهای جاده ای از جاده اصفهان به سمت استان فارس از منطقه ی ایزدخواست تا شیراز در دستور كار قرار گرفتند تا معرفی بهتر پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم صورت گیرد.

او با بیان این كه در مرحله ی اول كار، در فاصله ی هر ۴۰ كیلومتر این تابلوها در راه و برای معرفی محوطه ها نصب شده اند، ادامه می دهد: از حدود ۴۰ كیلومتری آثار در هر ۱۰ كیلومتر این تابلوها نصب شده اند كه اعتبار برای نصب تابلوهای جاده ای از محل اعتبارات سال ۹۵ تامین شد.

وی با تاكید بر این كه در طرح بسامان كردن این وضعیت، از ایزدخواست تا پاسارگاد مسیری حدود ۲۰۰ كیلومتری پیشرو بود و تا ان زمان از اصفهان تا پاسارگاد فقط دو تابلو نصب شده بود، ادامه می دهد: این كار كمك بزرگی برای معرفی و نشان دادن مسیر از شیراز به پاسارگاد بود كه آن در قالب یك قرارداد به سرانجام رسید و پیمانكاری كه تابلوهای بین جاده ای را با وزارت راه انجام می داد این كار را بر عهده گرفت.

مدیر مجموعه جهانی پاسارگاد بخش دوم این پروژه را بازبینی و ساماندهی تابلوهای معرفی پاسارگاد می داند وبیان می كند: با بازبینی آثار ثبتی این محوطه ی تاریخی، مبادرت به نصب تابلو برای آثارِ شاخصی كه حساسیت خاصی نسبت به آن ها داشتیم كردیم، چون در گذشته تجربه ی نبود تابلو و تعرض به محوطه های تاریخی به علت نبود تابلوی معرفی برایمان پیش آمده بود ازاین رو در این پروژه این محوطه ها در دستور كار قرار گرفتند.

فدایی با بیان این كه برای ۷۰ محوطه ی تاریخی شامل تپه، سد و آثاری كه مربوط به بناهای قرار گرفته در محدوده این محوطه جهانی هستند، تابلو نصب شده است، به آغاز كار تحقیقی برای بازبینی این تابلوها و محوطه های تاریخی مدنظر اشاره می كند و می افزاید: هنوز بعضی از محوطه ها در دست ارزیابی قرار دارند و با مشخص شدن ۷۰ مكان مشخص كه باید در این طرح قرار بگیرند، تابحال حدود ۳۰ تابلو تهیه شده است.

او با بیان این كه هم اكنون در حال جانمائی مكان ها برای نصب تابلوها هستیم، ادامه می دهد: نوشته ها روی تابلوها به صورت برش لیزری انجام می شوند و تا كنون به زبان فارسی بوده اند.

وی تاكید می كند: تعرض به هر كدام از تابلوهای تازه نصب شده با تعقیب قضایی همراه است

تابلوهای دو زبانه پاسارگاد پس از ۱۵ سال تعویض شدند

افشین یزدانی، دیرینه شناس كه وظیفه ی ویرایش تابلوهای معرفی نصب شده در تخت جمشید را بر عهده داشته، به ایسنا می گوید: بعد از حدود ۱۵ سال متن تابلوهای دو زبانه معرفی آثار و بناهای محوطه میراث جهانی پاسارگاد بازنویسی و ویرایش شد.

پایگاه محوطه میراث جهانی پاسارگاد به علت كهنگی و وارد شدن صدمه به متن های معرفی تصمیم به نصب تابلوهای جدید گرفت، در همین راستا فرصت مناسبی فراهم گردید تا متن ها هم مورد بازخوانی قرار بگیرند و جهت استفاده گردشگران ایرانی و خارجی ویرایش شوند.

او از مهم ترین تغییرات انجام شده روی این تابلوها را این طور توضیح داد: متن ها به جهت محتوای علمی بروزرسانی و در پاره ای موارد تصحیح شده اند كه برای این كار آخرین مقالات علمی و نتایج آخرین پژوهش های میدانی انجام شده مورد توجه قرار گرفت كه البته هدف از این كار عرضه اطلاعات درست به شكلی ساده و مختصر بود. در بخش هایی متن های قدیمی حاوی مطالبی بودند كه قابل تأیید نبود، مانند «پس از مرگ كوروش بزرگ جسد وی را مومیایی كرده یا این كه در حمله اسكندر یك شخص مقدونیه ای ورودی آرامگاه را شكسته و اشیای آن ر ابه تاراج برده است كه مدارك تاریخی مستند و مستدلی برای این اظهارات وجود ندارد.»

وی ادامه می دهد: در بسیاری موارد شاهد بودیم كه در متن ها به نكات و موارد فرعی اشاره شده و مورد توجه قرار گرفته است در حالیكه موارد دقیق و مهم یا جا افتاده اند یا به صورت بسیار كم اهمیت مطرح شده اند. بعنوان مثال در مورد بنای آرامگاه تمركز اساسی روی دلیل انتساب آن در گذشته به قبر مادر سلیمان داده شده و در ارتباط با خصوصیت های معماری و اهمیت آن در تاریخ معماری ایران اشاره ای نشده بود.

او اصرار بر عرضه ی دقیق اعداد و ارقام و اندازه ها یا دوره های ساختمانی را نكته مهم دیگری می داند كه در مورد متن تابلوهای معرفی قدیمی مورد توجه قرار گرفته اند و بیان می كند: از یك سو ضرورتی برای عرضه ی این اطلاعات به بازدیدكنندگان وجود نداشت و از جانب دیگر این همه اعداد و ارقام در ذهن بازدیدكننده نمی ماند و حتی سبب نوعی خستگی و در مواردی انصراف بازدیدكننده به ادامه خوانش متن می شد. به عنوان نمونه این متن است؛ «كاخ اختصاصی كوروش بزرگ ۳۱۹۲ متر مربع مساحت دارد یا آن كه ابعاد دهانه داخلی حوضچه های باغ شاهی ۸۷ در ۸۷ سانتی متر و عمق آن ها حدود ۵۲ سانتی متر و عمق و دهانه جوی های سنگی حدود ۲۵ سانتی متر و لبه حوضچه ها و جوی ها هم حدود ۱۵ تا ۱۶ سانتی متر است.»

یزدانی اضافه می كند: در متن های جدید بر این كار تلاش شد تا تمركز اصلی بر دانش افزایی گردشگران علاوه بر مشتاق كردن آن ها به خواندن و دقت در متن تابلوها شود.

او با بیان این كه عرضه اطلاعات دقیق و جزئی باستان شناسانه خارج از حوصله و فرصت بازدیدكنندگان بود، می افزاید: این اتفاق بخصوص با توضیح بسیار پیچیده ای از نقش انسان بالدار به اوج خود می رسید. در مقابل تلاش شد تا متن ها روان و ساده شده باشد و به جای پرداختن به جزئیات غیر ضروری به موارد مهم و اساسی در جهت افزایش دانش بازدیدكنندگان از تاریخ معماری ایران، اهمیت و خصوصیت های معماری پاسارگاد در ارتباط با معماری های كشورهای همسایه و البته بناهای دیگری مانند تخت جمشید به زبانی بسیار ساده عرضه شود.

این دیرینه شناس در ادامه با تاكید بر این كه اشتباهات نوشتاری و رعایت نكردن اصول نوشتاری در متن های پیشین یكی دیگر از مواردی بود كه نیاز به رعایت این اصول در بازنویسی ها را گوشزد می كرد، ادامه می دهد: فقدان اطلاعات در مورد شخصیت آرمانی كوروش و اهمیت پاسارگاد در جایگاه تاریخ و معماری ایران از دیگر نقاط ضعف و كاستی های تابلوهای موجود بود كه تلاش شد تا تابلوهای جدیدی با موضوعات بالا تهیه و مورد آماده سازی قرار گیرد.به گفته ی مشاور پایگاه میراث جهانی پارسه پاسارگاد، برای مكان هایی مانند محوطه نیایشی یا مقدس كه تابحال تابلوی معرفی آماده نشده بود، هم مبادرت به تهیه متن برای ساخت تابلو شده است.

یزدانی با تاكید بر این كه متن های معرفی با موضوعات و عنوان هایی مانند «پاسارگاد»، «كوروش بزرگ شاه چهار گوشه جهان»، «استوانه حقوق بشر كوروش»، «بنای آرامگاه»، «كاخ اختصاصی»، «كاخ بارعام»، «كاخ دروازه»، «نقش انسان بالدار»، «برج سنگی یا آتشگاه شاهی»، «تختگاه پاسارگاد» و محوطه مقدس تابلوهای معرفی انجام شده است، اضافه می كند: این تابلوها به دو زبان فارسی و انگلیسی و برپایه آخرین پژوهش ها و انتشارات معتبر مربوط به دیرینه شناسی و تاریخ هخامنشی گزینش و تدوین شده است.

در متن یكی از تابلوهای معرفی در زیر عنوان پاسارگاد آمده است؛ «پاسارگاد بعنوان اولین پایتخت شاهنشاهی هخامنشیان، تولید شده به دستور كوروش بزرگ (۵۳۰-۵۵۹ قبل از میلاد) و محل آرامگاه ابدی وی در دشت سرسبز مرغاب در فاصله ی مستقیم۴۰ كیلومتری شمال خاوری تخت جمشید و در بلندی ۱۹۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است.

براساس نظر تاریخ نگاران كلاسیك مانند استرابو «كوروش پاسارگاد را به جهت آن كه محل پیروزی وی بر آستیاگ آخرین شاه ماد بود بسیار محترم می شمرد و به همین منظور برای چنین بزرگداشتی كه شاهنشاهی آسیا را به وی هدیه نموده بود دستور به ساخت كاخ هایی در آن محل داد».
1397/05/18
18:43:15
5.0 / 5
4835
تگهای خبر: تخت جمشید , میراث
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری