زخم های عمیق صنعت گردشگری التیام یابد

زخم های عمیق صنعت گردشگری التیام یابد

فقط سفر: بوشهر یك فعال گردشگری می گوید شدت و حدت شرایط اضطراری حاضر قابل انكار نیست و تاثیر گسترده آن بر پیكره صنعت گردشگری و هتلداری در سطح جهانی ملموس و محسوس است بدین سبب لازم است كه زخم های عمیق صنعت گردشگری التیام یابد.


فرخ میرشاهزاده در گفت و گو با ایسنا درباب فعالیت جامعه هتلداران در روزهای نوروز با وجود خطر ویروس كرونا عنوان كرد: صنعت هتلداری جزء كارهای اقتصادی پویایی است كه واژه تعطیلی در آن معنایی ندارد و این خصیصه جزئی از چالش های كاری در این صنعت به شمار می آید، بدیهی است كه این كسب و كارِ خدماتی و چند وجهی، بواسطه خاصیت های پیچیده و حساسیت های بالای خود، به شدت تحت تأثیر عوامل پیرامونی و محیطی واقع می گردد، بدین جهت واضح است، بحران ویروس كرونا و همزمانی توسعه شیوع فراگیر آن با نوروز امسال كه جهان را غافلگیر نموده، این صنعت حساس را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دغدغه های فراوانی را برای فعالان این عرصه پدیدار ساخته است.

در صنعت هتلداری تعطیلی معنایی ندارد
وی اضافه كرد: همین دغدغه ناخواسته و به دور از انتظار، به انضمام آغاز فصل پیك سفر كه قبل از آشكار شدن بحران كرونا، شاغلین صنعت را مشتاقانه درگیر آماده سازی مقدمات پذیرش مسافران و مشتریان بالقوه ساخت و تمامی عظم و سرمایه ایشان را معطوف خود گردانیده بود، فاجعه ای را پدیدار ساخت كه مواجهه با آن مستلزم هم افزایی هوشمندانه و هم اندیشی داهیانه خواهد بود.
این فعال گردشگری و كارشناس كیفیت خدمات تاسیسات گردشگری اظهار نمود: جامعه هتلداران ایران كه بعنوان متولی حرفه ای صنعت هتلداری در كشور و به نمایندگی از فعالان صنعت هتلداری و پارلمان بخش خصوصی در این عرصه، از زمان آغاز فعالیت تا كنون همیشه عهده دار انسجام بخشی و همگرایی درخلال اعضاء خویش و مراجع تصمیم ساز و اجرائی كشور بوده و نقش خطیر خود را در حل و فصل مسائل و انعكاس انتظارات و خواسته های ذی نفعان خود به اركان های كلیدی ایفاء نموده است، درباب بحران حاضر نیز، رسالت خود را محقق گردانیده و بمنظور پشتیبانی از حقوق ذی نفعان خود تلاشهای چشم گیری را معمول داشته و در این ایام فعال بوده و پر تلاش نقش آفرینی كرده و خواهدنمود. ولیكن شدت و حدت شرایط اضطراری حاضر قابل انكار نیست و تاثیر گسترده آن بر پیكره صنعت گردشگری و هتلداری در سطح جهانی ملموس و محسوس است.

زخم های عمیق صنعت گردشگری التیام یابد
به گفته ی این فعال گردشگری این واقعیت ها حاكی از آنست كه صرفاً انعكاس مصائب و معضلات ذینفعان صنعت از طرف جامعه تخصصی مربوطه كفایت نخواهد كرد و گوش شنوا و همت والایی لازم است تا از عواقب فاجعه بار این بحران كاسته شود و زخم های عمیق آن التیام یابد، امید آن دارم تا مسئولین امر و متولیان سیاست های حاكم، ضمن هم افزایی با بخش خصوصی و هم اندیشی با متخصصان و حمایت راهبردی از ایشان، دوران نقاهت ناشی از این فاجعه را كوتاه نموده و از میزان تلفات آتی در گستره این كسب و كار حساس بكاهند.
مدرس كارگاه های آموزشی گردشگری با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای كمك به مردم و علاقمندان به گردشگری اظهار داشت: بدیهی است كه سفر، از عوامل كلیدی اثرگذار در توسعه همه گیری و شیوع ویروس قلمداد می گردد، بدین جهت اولین اقدام متولیان سلامت عمومی و مجریان سیاسی كشور پیشگیری و ممانعت از سفر و نقل و انتقالات غیر ضروری بوده و این اقدام شاخص ترین پیك سفر در كشور یعنی ایام نوروز را تحت تاثیر قرار داد. به تبع با اعمال سیاست های مذكور و نهادینه سازی طرح رعایت فاصله اجتماعی و اعمال محدودیت های ترددی، سفرها منتفی و رزروها ملغی گردید و هتل ها نیز همسو با سیاست ها و برای صیانت از سلامت جامعه، نسبت به تعلیق كارهای جاری خود اقدام نمودند و تلاش خودرا بر همكاری و تعامل همه جانبه اجتماعی متمركز داشته و كوشیده اند تا در حد توان جهت مهار بحران موجود نقش آفرین باشند.
وی اشاره كرد: یقیناً مواجهه با مشكل ابطال رزروها و بازگردانی وجوه مخاطبان یكی از معضلات فاحش منتج از این فاجعه بوده كه هتل ها را تحت فشار قرار داده و پویش "سفر را به تعویق بیندازید" را به راه انداخت، كه مصداقی از هم افزایی اجتماعی در امتداد مقابله با بحران ناشی از شیوع كرونا است. در هر حال هتل ها برخلاف میل باطنی، جهت پیش گیری از ورود گردشگران و به تبع قوانین حاكم، خدمات جاری خودرا تعطیل نموده و تنها بعضی از آنها با اتخاذ تدابیر جبرانی، نسبت به حفاظت از كسب و كار خود در حوزه های گوناگون اقدام نموده اند. با این وجود بحران آتی ناشی از ضربات اقتصادی منتج از شیوع ویروس كرونا و معضل عظیم بیكاری در گستره صنعت گردشگری و هتلداری برای شاغلین این عرصه، خود معضلی مخاطره آمیز خواهد بود كه مهار آن نیاز به دوراندیشی و تعامل عمومی دارد.

خدمات گردشگری انبار ناپذیر و غیرقابل جبران است
میرشاهزاده اشاره كرد: جالب آنجا است كه در رسانه ها اعلام می گردد كه زیان اقتصادی به وجود آمده در عرصه گردشگری در فصل آتی جبران خواهد شد، ولیكن در ظاهر راویان این اخبار از ماهیت انبار ناپذیری خدمات ناآگاه هستند و حجم زیان وارده و محدودیت های گردشگرپذیری را به درستی درك نمی نمایند. در هر حال باید اذعان داشت كه پیش گیری از ورود توریست به یك مقصد سهل الوصول بوده و نیاز به اتخاذ تدابیر پیچیده ای ندارد، بلكه این ترغیب و جذب گردشگران و توسعه روند توریست پذیری است كه تدبیر و دوراندیشی می طلبد.
این فعال حوزه گردشگری درباره رعایت موارد بهداشتی در هتل ها اظهار نمود: هتل یك فضای اجتماعی است كه بواسطه فروش خدمات، به استمرار كسب و كار خویش پرداخته و در قبال مخاطبین درون و برون سازمانی خود تعهداتی دارد، به حمدالله متولیان ارائه خدمت در گستره صنعت هتلداری كشور از بینش و مهارت های تجربی بهادار ای بهره مند بوده و مشتری مداری سنتی را همیشه سرلوحه كسب و كار خویش نموده اند. آنها مفهوم افكار عمومی را درك نموده و راهبردهای مدیریت آن را می دانند، آنها بخش عمده ای از همت خود را مصروف اعتماد سازی و حفظ ظاهر می نمایند و همیشه می كوشند تا خودرا حامی حقوق میهمان قلمداد نمایند. این خاصیت های مدبرانه مبتنی بر بازارداری در برهه حاضر، اغلب آنها را به نقش آفرینی هوشمندانه (Show up) مجاب كرده و ضمن التزام ایشان به رعایت مقدمات خدمت رسانی سالم، آنها را به ترغیب سایرین در این حوزه سوق داده است تا بدین واسطه پایداری كسب و كار خود را تضمین نموده و به مخاطبین خویش این اطمینان را القاء نمایند كه صحت و سلامت ایشان جزئی از دغدغه های آنان است و می كوشند تا محیطی ایمن برای سفرهای آتی ایشان مهیا گردانند.


بازگشت به وضعیت پایدار پیشین زمان بر است
كارشناس كیفیت خدمات گردشگری عنوان كرد: بدیهی است كه بازگشت به وضعیت پایدار پیشین بعد از تعدیل وضع موجود زمان بر خواهد بود و بازگردانی مخاطبان بسادگی میسر نخواهد شد، ولیكن آن دسته از مراكز خدماتی كه از توانایی مدیریت افكار عمومی و اعتماد سازی در گستره بازار برخوردار می باشند، در این حوزه توفیق بیشتری خواهند داشت. این مبحث خود مقوله ای بس پراهیمت و تخصصی است كه بیان آن در این مقال نخواهد گنجید. اما شواهد عینی در رابطه با رعایت موارد بهداشتی توسط هتل ها، حاكی از آنست كه در فرآیند ایفای نقش اثرگذار، هتل ها عملكرد مثبتی داشته اند و با اعمال مانورهای بهداشتی و رعایت پوشش متناسب و نصب هشدارهای بهداشتی، توانسته اند كه حساسیت خویش نسبت به بحران موجود را به خوبی به نمایش بگذارند، لكن لازم است تا این حساسیت ها به یك گردنگیر عملیاتی مبدل گردند و متولیان هتلداری كشور خودرا ملزم به اعمال و كنترل مستمر آن سازند.
وی اشاره كرد: وضعیت عمومی زیرساخت های گردشگری كشور متاسفانه هم در حوزه عوامل آلاینده اولیه و هم در جریان آلایندگی ثانویه جای تأمل دارد و رقابت در كسب درآمد بر رعایت مسئولیت های اجتماعی در بازار حاضر اولویت دارند، اما می توان انتظار داشت كه این واقعه، نحولات شایان توجهی را در آینده این صنعت پدیدار سازد.
فرخ میرشاهزاده تصریح كرد: مراكز اقامتی و هتل ها بنا بر ممنوعیت سفرهای نوروزی و داخلی در ایران، مجاب به اعمال منویات معینی شده اند كه به منزله اقدامی پیشگیرانه در امتداد ممانعت از انتقال ویروس قلمداد می گردد و به تبع آن اعمال اصول مقدماتی بهداشتی در اغلب موارد رعایت گردیده است. عمدتاً هتل ها از فرصت تعطیلی موقت پیش آماده برای رفع تهدیدات بهداشتی خویش بهره برده اند و این مساله در سراسر كشور مشهود است. استان بوشهر نیز با اتخاذ سیاست عدم ارائه خدمات به گردشگران و تعطیلی هتل ها و اقامتگاه های دولتی و ممانعت از ورود مسافر به سطح استان، با وجود اینكه آخرین استانی بوده كه با بحران موجود روبه رو شده، از این پروسه مستثنی نبوده و بعنوان جزئی از جامعه هتلداری كشور، تابع مقررات و الزامات مربوطه بوده و سفارش ها را رعایت كرده است.

تبدیل هتل به بیمارستان به نفع هیچكس نخواهد بود
این فعال حوزه گردشگری درباب تبدیل هتل به بیمارستان موقت و اینكه در نوروز گذشته و رخداد سیل در كشور چندین هتل به شكل خودجوش و داوطلبانه و رایگان خدماتی به سیل زدگان ارائه دادند، آیا جامعه هتلداران در نوروز ۹۹ این مسئولیت اجتماعی را لمس كرده است، توضیح داد: تفاوت كلیدی هتل با بیمارستان در ماهیت خدمت و نوع مخاطب است وگرنه هر دو یك فعل را انجام می دهند، یكی پاسخگوی نیاز مسافر و دیگری پاسخگوی نیاز بیمار است. كما اینكه می توان اذعان داشت كه بیمارستان در واقع هتلی است كه خدمات درمانی نیز ارائه می نماید، بنا بر این است كه در سرتاسر جهان خدمات بیمارستانی از دو بخش هتلینگ و كلینیكال شكل گرفته است. اما آیا تبدیل یك هتل به بیمارستان به صلاح جریان كسب و كار می باشد یا خیر، مقوله پیچیده ای است كه نیاز به بحث و تبادل نظرهای تخصصی دارد. در یك نگاه باتوجه به ماهیت حساس صنعت گردشگری و ارتباط تنگاتنگ این حساسیت به موضوع صحت و سلامت، بدیهی است كه این تبدیل به نفع هیچكس نخواهد بود و حتی عواقب سوئی به دنبال خواهد داشت، چه بسا ممكنست طول عمر و استمرار انتشار را حتی بعد از حل بحران به دنبال داشته باشد.
وی توضیح داد: نقش آفرینی هتل ها در بلایای طبیعی مخرب نظیر سیل، زلزله و... همچون سیل سال ۹۸ در شیراز، امری غیر قابل اجتناب و منتج از تقبل مسئولیت های اجتماعی و حس نوع دوستی و خیراندیشی عمومی بوده، حال آنكه تبدیل زیرساخت گردشگری به كانون بحران بیولوژیكی به منزله اقدامی هیجانی و به دور از اندیشه پایا خواهد بود. هر چند در بعضی از موارد كه شدت بحران این امر را اجتناب ناپذیر ساخته، بعضاً شاهد این اقدام هستیم. لیكن باید آشكارا بیان داشت كه فعالان صنعت هتلداری كشور هوشمندانه تر از آنچه انتظار می رود با بحران ها روبرو می گردند و رسالت های خود را عهده دار می شوند. كما اینكه بعضی از هتل ها به محل استراحت و بازتوانی كادر درمان مبدل شده و یا خدمات ویژه دوران نقاهت ارائه می نمایند و یا عمدتاً به خدمات كترینگ (catering) مراكز درمانی و بیمارستان ها كمك رسانی نموده و از آنها پشتیبانی می كنند.

پویش سفر خودرا به تعویق بیندازید به منزله همدلی ملی
میرشاهزاده افزود: بحران های اینچنینی اهمیت وجود آمارهای دقیق و راهبردی را، كه متأسفانه ما در این عرصه گرفتار نقصان می باشیم عیان می كند و لزوم توجه بیشتر به شفافیت های آمار جهت تدوین طرح های توسعه ای آتی كشور را محرض می گرداند. بنا بر آمار موجود به ازاء هر هزار نفر ایرانی، تقریاً یك تخت بیمارستانی در سطح كشور موجود است و بر این اساس بیش از ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی توان خدمت رسانی به مخاطبان را دارند، حال آنكه در حوزه خدمات هتلی صرفاً با آمار محدود نزدیك به ۶ هزار تخت در سطح كشور روبرو می باشیم كه این خود نشان از ضعف زیرساخت های گردشگری كشور داشته و اگر قرار بر آن باشد كه با تبدیل هتل ها به بیمارستان این ظرفیت محدود را نیز تحت تاثیر قرار دهیم و ورود مجدد این دسته از هتل ها به چرخه بازار را در دوران پساكرونا با شبهه مواجه گردانیم، دیگر مفهوم توسعه و رونق صنعت گردشگری را نمی توان متصور بود.
این فعال گردشگری اظهار نمود: امید است گذار از این بحران، دستاوردهای بهادار ای را برای توسعه صنعت گردشگری كشور و تعالی زیرساخت های توریست پذیر به دنبال داشته باشد و توان متولیان خدمات را در عموم حوزه ها ارتقاء بخشد.
منبع:

1399/01/26
20:02:35
5.0 / 5
3159
تگهای خبر: آموزش , توریست , ثبت , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری