رئیس سازمان مدیریت استان تهران تشریح كرد

جزئیات بودجه سال آینده استان تهران

جزئیات بودجه سال آینده استان تهران

فقط سفر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جزئیات بودجه سال آینده استان تهران را تشریح نمود.


به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، نعمت الله تركی در نشست خبری امروز یكشنبه در تشریح جزئیات بودجه سال ۱۳۹۹ استان تهران كه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار داشت: ابتدا باید نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور داشته باشیم، چونكه لایحه بودجه سال آینده برای سومین سال است كه در جریان وجود تحریم های اقتصادی مقابل كشورمان تنظیم می شود. پس رسالت مقابله با تحریم های دشمن و مهار تورم از رویكردهای اصلی این بودجه و دولت قلمداد می شود.
وی ادامه داد: از خاصیت های اصلی لایحه بودجه سال آینده را می توان ثبات و انضباط در بودجه دولت، كارآمد سازی بازار ارز، توجه به معیشت عمومی و كاهش فقر مطلق، استمرار تامین كالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشكی، تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی و كارهای عمرانی و تامین زیر ساخت ها دانست. در حقیقت در بودجه سال آینده صیانت تولید و اشتغال رویكرد اصلی دولت قلمداد می شود و مقرر شده سالانه یك میلیون شغل ایجاد شود كه در این میان سهم استان تهران ۱۲۶ هزار فرصت شغلی است كه باید ظرف سال آینده محقق شود.
وی افزود: درآمدزایی پایدار، هزینه كرد كالا، ارتقاء ثبات و توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی از خاصیت های كلیدی لایحه بودجه سال آینده است. همین طور افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مزایای مستمر كاركنان و بازنشستگان لشگری و كشوری، برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعتبار لازم برای تداوم رتبه بندی معملمان و استمرار طرح تحول سلامت از دیگر خاصیت های لایحه بودجه سال آینده است.
تركی اشاره كرد: در بودجه سال آینده راهبردها و سیاست های اجرایی دقیقی پیش بینی شده است كه همچون آنها می توان به اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، اصلاح پایه های مالیاتی، كاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمركی و كاهش نرخ مالیات بر درآمد شركت ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر كالا و خدمات اشاره نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به اصلاح ساختار بودجه ای برای سال آینده اشاره نمود و اضافه كرد: طرحی در سازمان برنامه و بودجه برمبنای ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه تصویب گردید كه این طرح در ۴ محور، ۹ بسته و ۶۶ برنامه و پروژه جهت تحویل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه ارسال شده است. در حقیقت این طرح دارای ۴ محور اصلی درآمدزایی پایار، هزینه كرد كالا، ارتقای ثبات و توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی است كه در خلال این طرح اقدامات اساسی در بودجه شامل پیش بینی منابع، برآورد مصارف، اجرای سیاست ها و تحقق اهداف صورت خواهد گرفت.
وی افزود: پیش بینی منابع عمومی كل كشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۸۴.۶ دهم هزار میلیارد تومان است كه در مقایسه با سال جاری به میزان ۸ درصد افزایش را تجربه می كند. این منابع از سه محل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی تامین می شود.
وی اشاره كرد: در بخش درآمدها مواردی همچون مالیات ها، حقوق گمركی و سایر موارد تامین خواهد بود. بدین سان جمع درآمد در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است كه رشد آن در مقایسه با مصوبه سال ۹۸ در حد ۹ درصد است.
تركی در تشریح درآمدهای استان تهران نیز اظهار داشت: تهران در بخش مالیات ها رقمی بالغ بر ۷۶.۴ هزار میلیارد تومان، در حوزه حقوق گمركی رقمی بالغ بر ۱۰۰.۳ دهم میلیارد تومان و در سایر حوزه ها نیز رقمی بالغ بر ۳.۷ دهم میلیارد تومان درآمد دارد. بدین سان استان تهران در سال۹۹ در مجموع بالغ بر ۸۰.۲ دهم هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
وی در تشریح درآمد عمومی استان تهران در مقایسه با سایر استانها نیز اظهار داشت: درآمد تهران در لایحه بودجه سال آینده بیشتر از ۸۰۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده كه سهم ۴۹ درصدی در مجموع استانها را به خود اختصاص داده و نسبت به سال جاری رشد ۱۸ درصدی را تجربه خواهدنمود.
تركی با اشاره به مصارف عمومی در بودجه سال آینده كشور در سه سرفصل اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و اعتبارات تملك دارایی های مالی در نظر گرفته شده است، اضافه كرد: در سال ۹۹ اعتبارات هزینه ای كل كشور بالغ بر ۳۶۷.۲ دهم هزار میلیارد تومان است كه نسبتا به سال ۹۸ از ۴ درصد رشد برخوردار شده اند. همین طور اعتبارات هزینه ای استان تهران، در سال ۹۹ نیز بالغ بر ۹۴۴.۳ دهم هزار میلیارد تومان است كه نسبت به سال ۹۸ از ۲۱ درصد رشد برخوردار شده است.
وی افزود: در سال آینده اعتبارات تملك دارای های سرمایه ای بالغ بر ۷۰.۴ دهم هزار میلیارد تومان است كه نسبت به سال جاری ۵ درصد رشد داشته است. این اعتبارات برای استان تهران در سال آینده بالغ بر ۱۰۲۵.۴ دهم میلیارد تومان است كه نسبت به سال جاری ۸ درصد رشد داشته است.
تركی اشاره كرد: در بخش اعتبارات تملك دارایی های مالی كشور نیز در سال ۹۹ رقمی معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاری حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به این كه دولت نوع مصرف سیاست های مورد نظر در اجرای بودجه سال آینده را به سه دسته سیاست های مصرف اعتبارات هزینه ای، سیاست های مصرف اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و سیاست های مصرف اعتبارات تملك دارایی های مالی تقسیم كرده است، اضافه كرد: در این سیاست ها جبران كاهش قدرت خرید با پرداخت افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان، پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای همسازی سازی بازنشستگان، پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان، پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر و پرداخت ۴۳ هزارمیلیارد تومان و برای هدفمندی یارانه ها به حدود ۷۸ میلیون نفر لحاظ شده است. همین طور سیاست هایی در بخش هایی همچون كاهش فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و مهار تورم در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح سیاست های مصرف اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای در استان تهران برای سال آینده، به تامین اعتبار برای اتمام ۳۰ طرح در سطح كشور و ۶ طرح در استان تهران اشاره نمود و اضافه كرد: ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر جدید پردیس، راه اندازی بیمارستان جایگزین شهدای تجریش و راه اندازی بیمارستان آموزشی جایگزین مسیح دانشوری همچون طرح هایی است كه در این عرصه صورت خواهد گرفت.
تركی افزود: در سطح استان تهران مطالعه و راه اندازی قطارهای حومه ای جدید، شبكه حمل و نقل ریلی مسافری حومه كلان شهر تهران و قطار حومه ای تهران – پاكدشت و شریف آباد گرمسار در چارچوب این سیاست ها دنبال خواهد شد.
وی در تشریح اولویت های اجرایی استان تهران به طرح توسعه شبكه حمل و نقل ریلی به راه اندازی و برقی كردن راه آهن تهران، همدان، سنندج، اتصال شهر اسلامشهر به مترو تهران، راه اندازی قطار حومه ای كلانشهر تهران به شهر جدید پرند، راه اندازی و تكمیل خطوط اولویت دار متروی تهران و راه اندازی قطار حومه ای كلانشهر تهران به شهرهای جدید هشتگرد و پردیس اشاره نمود.
تركی همین طور در تشریح اصلی ترین جهت گیری های بودجه ای سال آینده استان تهران در بخش سلامت به راه اندازی بیمارستان آموزشی جایگزین بهارلو و بیمارستان شریف آباد اشاره نمود و اضافه كرد: در این بخش راه اندازی بیمارستان های جایگزین شریعتی، شهدای هفتم تیر، شهدای شهر ری و امام خمینی تهران نیز مد نظر قرار گرفته اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد تشكیل استان تهران جنوبی اظهار داشت: یكی از چالش های اصلی كلان شهرهای همجوار تهران سوژه استقرار جمعیتی است. در مورد تشكیل استان تهران جنوبی نیز بعضی از نمایندگان تهران درخواستی را مطرح نمودند كه در آن مورد باید مشورت صورت گیرد. باید این مساله كارشناسی شود و آثار مثبت و منزوی آن احصا شود. اساسا در چنین مواردی رویكرد ارائه خدمات بیشتر به جمعیت مد نظر قرار می گیرد. اما باید به این نكته توجه داشت كه در استان تهران افزایش سرانه جمعیت تهران، نسبت به سنوات گذشته در شهر تهران منفی بوده. یعنی مهاجرت كمتری اتفاق افتاده و جمعیت بیشتر به سمت شهرستان های پیرامونی مهاجرت كردند. به شكلی كه حدودا سالی ۳۰۰ هزار نفر به شهرستان های پیرامونی مهاجرت می كنند. پس باید چنین تصمیماتی با مطالعات كارشناسی صورت گیرد.
تركی درباب توازن بودجه در سطح استان تهران نیز اظهار داشت: توازن بودجه در بین شهرستان های استان تهران برمبنای فاكتورهای مدنظر دولت تبیین شده است. برای مثال شهرستان بهارستان با سطح تراكم بسیار بالایی سعی شده كه سرانه های این شهرستان در همه بخش ها تا آخر سال آینده به عدد و رقم قابل قبولی برسد. این اقدام با عنایت به تدوین سند آمایش هر یك از شهرستان ها كه ظرفیت های منطقه ای را مد نظر قرار می دهد، انجام شده است.
منبع:

1398/09/24
23:09:05
5.0 / 5
4226
تگهای خبر: آموزش , ثبت , حمل و نقل , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری