دومین چشمه آب رنگین دنیا زیر لگد

دومین چشمه آب رنگین دنیا زیر لگد

فقط سفر: یك كارشناس گردشگری معتقد است: هجوم بی رویه و افسار گسیخته گردشگران به مناطق ویژه گردشگری نظیر چشمه باداب سورت یكی از عوامل اصلی تهدیدكننده این اماكن است.


محمدرضا اورمزدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ظرفیت های بی نظیر گردشگری در ایران از چشمه باداب سورت شهرستان ساری بعنوان دومین چشمه آب رنگین دنیا از منظر زیباشناختی نام برد و اظهار داشت: پس از چشمه پاموك كاله در تركیه، این ظرفیت گردشگری در بحث زیبایی، جذابیت و شگفتی در رتبه دوم قرار گرفته كه متاثر از تغییرات ژئومورفولوژی در دوره چهارم زمین شناسی است.
وی از مناطق مسكونی و روستاهای مجاور اماكن گردشگری بعنوان یكی از عوامل صدمه رسان به این محیط ها یاد كرد و اضافه كرد: روستاها و مناطق مسكونی اطراف یك پدیده توریست محور تا حدود زیادی می توانند در جهت تقویت یا تضعیف آن پدیده موثر باشند.
اورمزدی با اشاره به رقابت ناسالم بین روستاهای پیرامون یك مقصد گردشگری و اثر طبیعی خاطرنشان كرد: با آموزش و آگاهی سكنه این مناطق كه منتفعین اول سفره گردشگری مناطق خویش هستند، می توان اثرات مفید و مثبت گردشگری را افزایش داد و ترویج كرد.
این كارشناس گردشگری درباره فواید آموزش و اطلاع رسانی در مورد چگونگی صنعت توریسم به مسافران و روستاییان مجاور یك اثر طبیعی و ملی یادآورشد: آموزش به افراد بومی و حتی مسافران و گردشگران در مورد چگونگی رفتار با یك اثر ملی و طبیعی و تذكرات در مورد نوع برخورد، نگهداری و پاسداشت از آن نه تنها به پویایی و طول عمر اثر افزوده بلكه سبب ارتقای سطح فرهنگی جامعه میشود.
افزایش و هجوم بی رویه گردشگر، اماكن گردشگری را صدمه پذیر می كند
اورمزدی، هجوم بی رویه و افسار گسیخته گردشگران به مناطق ویژه گردشگری نظیر چشمه باداب سورت را از دیگر عوامل اصلی تهدیدكننده این اماكن دانست و تصریح كرد: هر منطقه گردشگری دارای یك ظرفیت اكولوژیكی و زیست محیطی است كه برپایه ضریب اشغال و ضریب ورودی تعریف شده است. ورود بیش از حد توریست و مسافر به مناطق صدمه پذیر گردشگری سبب لگدمال شدن و تخریب محیط زیست آن منطقه و در نتیجه صدمه شدید به آن اثر ملی و طبیعی می گردد.
وی ادامه داد: توان اكولوژیكی هر منطقه تنها برای یك مقدار معینی از توریست قابلیت بهره برداری دارد و مقدار بیشتر از آن سبب تخریب اماكن گردشگری بخصوص مناطق حساس و صدمه پذیر خواهد شد.
كارشناس گردشگری روستایی از اماكن حساس گردشگری نظیر چشمه باداب سورت بعنوان زون های بافر ( Buffer zone ) نام برد و تصریح كرد: زون های بافر یا مناطق حائل در اصطلاح اكوسیستمی دارای قابلیت شكنندگی بوده و تاب حجم بیش از حد ورودی را ندارد.
مدیریت و نظارت نامناسب در حفظ اماكن گردشگری مازندران
استاد دانشگاه آزاد اسلامی تنكابن با اشاره به این كه سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری باید در كنار یكدیگر بعنوان یك بازوی توانمند در جهت شناخت صحیح تر، معرفی بهتر و بیشتر و همینطور حمایت و نگهداری از یك اثر ملی و باستانی وارد عمل شوند، اظهار داشت: متاسفانه هنوز بین این دستگاه ها و ارتباط آنها یك همت برای مدیریت واحد در جهت بهبود وضعیت مناطق گردشگری وجود ندارد.
اورمزدی با بیان این كه نه تنها چشمه باداب سورت بلكه خیلی از چشمه های طبیعی و منابع تحت الارضی آبی متاثر از سوء مدیریت در حال نابودی است، تصریح كرد: متخصصان هیدرولوژی و كارشناسان زبده حوزه آب بارها بروز و ظهور چنین تهدیدی را پیش بینی كرده بودند.
خشك شدن چشمه باداب سورت یك شبه صورت نگرفته است
محقق و پژوهشگر حوزه گردشگری با اشاره به این كه منابع آبی وزارتخانه مستقلی بنام وزارت نیرو دارد ضمن یادآوری پایش های مستمر این نهاد خاطرنشان كرد: مشكلی كه برای چشمه باداب سورت به وجود آمده چیزی نیست كه یك شبه اتفاق افتاده باشد، بلكه این معضل طی یك دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
اورمزدی، تایم تیبل ها یا جداول زمانی معین برای پایش منابع آبی را جز لاینفك فعالیت وزارت نیرو در جهت وظایف نظارتی این سازمان دانست و اظهار داشت: با عنایت به سنجش های انجام شده و جداول زمانی مربوط كه طی سنوات متمادی انجام گرفت، باید راهكارهای مناسب از جانب وزارت نیرو برای مقابله با كمبود منابع آبی پیش بینی می شد.
وی با مطرح كردن این سوال كه چرا تدبیری در زمینه كمبود منابع آبی از جانب سازمان های ذیربط انجام نشد، تصریح كرد: سومدیریتی كه طی چندین سال متوالی اتفاق افتاده اكنون منابع آب های زیرزمینی و بخصوص چشمه باداب سورت را به مخاطره انداخته است.
از اساتید و دانش آموختگان متخصص چاره جویی شود
اورمزدی با یادآوری كثرت مقالات، مستندات و پژوهش های مختلف و متنوع موجود در دانشگاه های كشور و بخصوص مازندران از ضرورت توجه مسئولان و ارتباط هرچه بیشتر آنان با متخصصین دانشگاهی یاد كرد و اضافه كرد: پیوند میان دانشگاهیان و دولتمردان با عنایت به مقالات تخصصی كار شده و تحقیقات انجام گرفته می تواند قدرت تصمیم گیری بهتر و وسیع تری برای مسئولان فراهم آورد.
استاد دانشگاه آزاد تنكابن با اشاره به این كه خیلی از كشورهای توسعه یافته از همین منابع و بخصوص پژوهش های دانشجویان ایرانی برای پیشرفت و توسعه كمك گرفته اند، تصریح كرد: زمانی كه دستاوردهای ایرانی ها در كشورهای دیگر راهگشا بوده، بطور قطع می تواند مدل مناسبی برای به كارگیری توسط مسئولان باشد تا هم از این طریق دانشجویان تمایل بیشتری به انجام تحقیقات داشته و هم مسئولان روش ها و راهكارهای بهتری برای انجام وظایف خویش داشته باشند.
اورمزدی در ادامه به تاریخ كهن ایرانی ها اشاره نمود و اضافه كرد: تكنولوژی هدایت و كنترل منابع آبی در ایران سابقه 6000 ساله دارد و مصداق آن نیایشگاه باستانی زیگورات یا چغازنبیل در استان خوزستان است كه نخستین تصفیه خانه آبی جهان در آن بوده و آب تا ارتفاع 50 متری در این معبد بالا برده شده است.
كارشناس حوزه گردشگری افزود: باید با بررسی و مطالعه در رفتار ایرانی ها باستان به نحوه نگهداری آنان از منابع طبیعی نگاهی دوباره بیندازیم، چرا كشوری كه دارای چنین سابقه و تكنولوژی در زمینه مهار و كنترل آب و منابع آبی بوده حال باید دچار وضعیتی ناگوار در حوزه تامین آب شود؟
دستگاه های مرتبط به شكل جزیره ای عمل نكنند
محقق، مولف و پژوهشگر حوزه گردشگری با اشاره به اینكه دستگاه های اجرایی باید از خواب غفلت بیرون بیایند، اظهار داشت: نهادهای در رابطه با هم در یك رویداد یا چالش نباید به شكل جزیره ای عمل كرده و هر یك تصمیمات جداگانه ای در ارتباط با مبحث مورد بحث بگیرند.
اورمزدی با اشاره به اماكن گردشگری مانند چشمه باداب سورت و نهادهای در رابطه با این اثر طبیعی اظهار نمود: سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی باید با تعامل با یكدیگر و تجمیع نظرات به یك مدیریت جامع رسیده تا بتوانند یك تصمیم واحد را اجرایی كنند.
ایجاد یك منشور واحد و سازگار با محیط زیست در حوزه گردشگری
وی با اشاره به اینكه مسئولین این سازمان ها باید به یك منشور واحد زیست محیطی در بحث گردشگری برای حفظ، نگهداری و بقای تمامی آثار طبیغی، ملی و توریسم محور برسند، خاطرنشان كرد: در این منشور واحد باید تمام جوانب زیست محیطی، منابع طبیعی و گردشگری همچون مسائل آبی، پسماند، توان اكولوژیكی و غیره دیده و لحاظ شود.
اورمزدی از اختلاف بین اعضای یك خانواده به عنوانی مثالی برای این مورد سخن گفت و تصریح كرد: اگر در خانواده ای هر یك از والدین تصمیماتی مجزا و مربوط به خویش را بگیرند و نتوانند با یكدیگر تبادل افكار و تشریك مساعی داشته باشند، بطور قطع اتفاقات ناگواری به وجود می آید.
بزرگترین چالش گردشگری، مشكلات زیست محیطی است
كارشناس گردشگری، مشكلات آب، زباله، پسماند و فاضلاب را مهم ترین چالش های كنونی جامعه دانست و خاطرنشان كرد: صنعت گردشگری به صورت خودكار با این مسائل دست به گریبان بوده و باید برای این موارد چاره اندیشی متناسب صورت گیرد.
وی با بیان این كه وجود هر توریست یا مسافر میهمان در اماكن توریستی دارای چالش های مذكور است، اظهار داشت: پیش بینی مقابله با این مسائل و راهكارهای متناسب با آن باید پیش از بروز مشكلات صورت گیرد.
نسخه های مُسكِّن برای جلوگیری از تشدید وخامت وضعیت چشمه باداب سورت
اورمزدی، اجرای مدیریت زمانی برای جلوگیری از تشدید وضعیت فعلی چشمه باداب سورت را سفارش و تصریح كرد: باید با تولید ورودی های مخصوص، اجازه ورود بیش از حد توریست به محل گرفته و زمان های مشخصی برای بازدید در نظر گرفته شود. برای بازدید و حضور گردشگران باید ظرفیت اكولوژیكی یا توان زیست محیطی منطقه سنجیده شود و با استفاده از رعایت تمامی معیارها و استانداردها، جمعیت شناور منطقه افزایش یابد.
كارشناس گردشگری از ساخت و سازهای ناهمگون و غیرمجاز در منطقه هدف گردشگری سخن به میان آورد و خاطرنشان كرد: باید با جلوگیری از ساخت و سازهای تطابق نیافته با محیط در مناطق گردشگری، اقامتگاه هایی سازگار با محیط بكر این منطقه، تولید و از استعمال مصالح سیمان و بلوك و آجر برای ساخت و ساز اجتناب كرد.

گفت وگو از نوید ساداتی خبرنگار ایسنا
1397/05/10
15:21:12
5.0 / 5
4617
تگهای خبر: توریست , گردشگری , مسافر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری