معاون شهردار تهران:

هیچ یك از اعضای تیم تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران، از گروه جدا نخواهند شد

هیچ یك از اعضای تیم تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران، از گروه جدا نخواهند شد

فقط سفر: معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینكه تیم تدوین برنامه سوم شهر تهران از سه ماه گذشته هماهنگ شده است، اظهار داشت: تیم برنامه ریزی و تدوین برنامه سوم شهر پایدارترین بخش از مدیریت شهری تهران است و فرایند تدوین برنامه فراگیر و پرشتاب به كار خود ادامه می دهد.


به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، حجت اله میرزایی اضافه كرد: هیچ یك از اعضای تیم تدوین برنامه سوم تا آخر كار تصویب برنامه از گروه جدا نخواهند شد.
وی با اشاره به اینكه برنامه ریزان باید خودمختاری علمی داشته باشند و در بالاترین سطح پشتیبانی حركت كنند، عنوان كرد: هر هفته با برگزاری نشست های كارگاهی، پیشرفت های برنامه را مرور خواهیم كرد.
وی با اشاره به اهمیت تدوین مشاركتی، اجتماع محور و گفتگو مدار برنامه سوم شهر تهران تصریح كرد: در برنامه ریزی فرآیند مهمتر از فرآورده است.میرزایی با اشاره به اینكه باید تعلق آفرینی و تولید مشاركت حداكثری در برنامه ریزی تحقق پیدا كند، تصریح كرد: كار برنامه ریزی همچون حركت قطاری در یك مسیر است كه در طول این مسیر در هر ایستگاه كسی از قطار پیاده نمی گردد بلكه افراد جدیدی به قطار سوار می گردد.
وی با تاكید بر اینكه در هر منطقه باید افرادی سوار قطار شوند، خاطرنشان كرد: اینكه تنها یك فرد یا یك گروه بسته برنامه را بنویسند، نهایت بی هنری است؛ در هر منطقه باید از حوزه منابع انسانی تا فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیك در كار تدوین برنامه مشاركت كنند تا همه شهروندان به كار انجام شده احساس تعلق و مشاركت داشته باشند. وی اضافه كرد: باید دامنه مشاركت از شهرداری تهران فراتر رفته و همه شهروندان و نخبگان شهری را پوشش دهد؛ زیرا یكی كاركردهای برنامه تولید امتداد، انسجام، ثبات و وفاق همگانی است.
وی اظهار داشت: مشاركت، خطاهای گذشته را نشان خواهد داد ازاین رو باید دایره های مشاركت را به همه صاحبان اندیشه و تجربه با هر گرایش سیاسی و وابستگی فرهنگی و قومی باز كرد.
میرزایی با اشاره به اینكه در ماه های آینده یك سند توسعه كلان شهر و 22 سند منطقه تهیه می گردد كه این اسناد دست به دست خواهد چرخید و اگر ذینفع نداشته باشد به علت حساسیت های بیش از اندازه اعتراض های جدی مطرح خواهد شد، افزود: برنامه، بودجه و همه سیاست های توسعه شهر تنها در كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی نمی گردد بلكه در مقیاس چند میلیونی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اظهار داشت: باید برای آنچه تولید می گردد یك حلقه نقد قدرتمند از ذی نفعان خارج از شهرداری و شورای شهر تولید شود.
وی با اشاره به اینكه اجازه دهید هر طرح جدیدی با حداكثر بی رحمی نقد شود تصریح كرد: این مساله راه ارزان دریافت كمك ها و نظرات شهروندان است. توسعه شهر توسعه انتزاعی و در خلأ نیست بلكه در پیوند با توسعه منطقه ای و ملی اتفاق می افتد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاكید بر اینكه باید كمك نماییم تا توسعه شهر اتفاق افتد عنوان داشت: وجود 52 هزار میلیارد تومان بدهی در شهرداری تهران فارغ از اینكه توسط چه كسانی و در چه زمانی بوجود آمده با شرایطی كه 20 هزار میلیارد تومان بدهی وجود داشته باشد و به رژیم مالی متفاوتی نیازمند است.
وی اضافه كرد: هیچ برنامه ای بدون نظریه توسعه محقق نمی گردد. توسعه یك كل به هم پیوسته است و باید شهر را بعنوان یك سیستم زنده، پویا و یكپارچه و با همه ابعاد و ملاحظات آن دید.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینكه در برنامه ریزی یك قاعده مهم به نام امكان پذیری سیاسی و اجتماعی وجود دارد خاطرنشان كرد: این امر به معنای آن است كه با اجرای هر سیاستی عده ای منتفع و عده ای متضرر خواهند شد بنابراین هر برنامه علاوه بر داشتن زیان بران و نفع برندگان، مدافعان و مخالفانی هم دارد. هر چه سیاستی دامنه پوشش بیشتری داشته باشد ملاحظه درباره آن سیاست بیشتر است اظهار داشت: باید ابعاد مختلف موضوعات در برنامه ریزی ها و اتخاذ سیاست ها دیده شود.
معاون شهردار تهران تاكید كرد: توسعه یك فرآیند مستمر و مفهوم سیستمی است كه تنها با توسعه شبكه حمل و نقل، توسعه معابر و احداث بوستان های بزرگ تولید نمی گردد بلكه یك مفهوم انسانی و ارتباطی و در برگیرنده اهداف هنجاری عینی بوده كه با اهداف كاملا عینی قابلیت اندازه گیری دارد.
وی در ادامه به كاركردهای دیگر برنامه اشاره و اظهار نمود: برنامه اجبار پیچیدگی و شتاب تغییرات است و به علت دانش محدود نسبت به گذشته و آینده راهی جز استفاده از برنامه نداریم.
وی خاطرنشان كرد: مسائلی همچون چگونگی پرداخت 52 هزار میلیارد تومان بدهی، اتمام پروژه های ناتمام، و نحوه جذب سرمایه گذاری برای تكمیل پروژه هایی همانند شهرآفتاب كار اصلی ما در آینده را مشخص می كند.
میرزایی با اشاره به تهیه سند تحویل و تحول شهرداری تهران تصریح كرد: این گزارش نقطه عزیمت است نه از منظر مچ گیری بلكه از این نظر كه در كجا ایستاده ایم.

شهرداران گذشته سرمایه های اصلی تدوین برنامه توسعه شهر هستند
معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر اینكه در برنامه ریزی دعوای سیاسی نداشته و پرچم ما سفید است، اظهار داشت: یكی از كاركردهای برنامه تولید پیوستگی و امتداد بین گذشته و آینده است ازاین رو شهرداران گذشته سرمایه های اصلی تدوین برنامه توسعه شهر هستند.
وی اضافه كرد: تابحال ملاقاتی با آقای كرباسچی انجام شده و برای دیدار با آقای قالیباف هم درخواست شده و مصمم به دریافت تجارب ایشان هستیم.
میرزایی با اشاره به اینكه كار ما اصلاح فرآیندها، ساختارها و رویه هاست ادامه داد: بین اینكه كجا هستیم و كجا باید بایستیم شكاف توسعه عمقی و دامنه ای دارد كه باید با برنامه ریزی این شكاف را پر نماییم.
وی تاكید كرد: اگر برنامه خیلی فنی دیده شود كار سخت خواهد شد اما اگر برنامه را فرآیند روشن پاسخگویی جمعی به مسائل جمعی ببینیم كار بسیار ساده خواهد بود.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینكه شهر یك پدیده در هم تنیده ای از چند عامل است، خاطرنشان كرد: روندهای جهانی، ملی، منطقه ای و شهری را باید در برنامه ریزی دید.
وی با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی به منظور تدوین برنامه سوم شهر تهران اظهار داشت: در طول تاریخ مطالعات اقتصادی ایران برای نخستین بار جدول داده ستانی شهر و چگونگی تعاملات اقتصادی شهر تهران با سایر شهرهای استان و استان البرز تهیه و مشخص شده است.
به گفته میرزایی در ابتدای دوره فعالیت دكتر نجفی در شهرداری تهران یك تیم پرسشگری حرفه ای مسائل مهم شهر را استخراج كرده و در نهایت سه مبحث آلودگی زیست محیطی، ناكارآمدی شبكه حمل و نقل و بی عدالتی در شهر بعنوان مسائل مهم شهر معرفی گردید.
وی اضافه كرد: علاوه بر آن 100 مصاحبه عمقی با نخبگان انجام شد و این افراد هم ناكارآمدی مالیه شهری و توسعه نیافتگی اقتصاد شهری را بعنوان مسایل اصلی شهر مطرح نمودند.
معاون شهردار تهران اظهار داشت: در هر منطقه باید گزارشی از تحلیل ذی نفعان و اینكه مهمترین مسأله منطقه چیست و كدام یك استعداد تبدیل به بحران را دارد، عرضه شود.
وی به بعضی از اقدامات انجام شده در طول مدیریت شهری جدید همچون تولید خزانه داری كل، حذف هولوگرام و راه اندازی سامانه شفافیت اشاره نمود و ادامه داد: می دانیم این اقدامات محدودیت ساز است اما باید آنها را انجام داد تا بتوانیم در این شهر زندگی نماییم.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، میرزایی با اشاره به اینكه نباید تنها امروز را دید بلكه باید آینده شهر را هم در نظر گرفت خاطرنشان كرد: امروز همه یك حرف داریم و آن این است كه چگونه باید با فساد مقابله نماییم، چطور امید را برای شهروندان زنده نگه داریم و چگونه شهری ماندگار داشته باشیم.1397/01/25
14:16:44
5.0 / 5
4268
تگهای خبر: حمل و نقل , شهر , شورای شهر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری