آرشیو : میراث

تاریخ روشنی كه قربانی كم دانی می شود

تاریخ روشنی كه قربانی كم دانی می شود

تاثیر بنزین بر بناهای تاریخی

تاثیر بنزین بر بناهای تاریخی

از درخت های كهنسال ایران چه می دانید؟

از درخت های كهنسال ایران چه می دانید؟
مشاور رییس جمهور تاكید كرد:

لزوم اقدام فوری برای حفظ گنجینه تاریخی دیداری و شنیداری

لزوم اقدام فوری برای حفظ گنجینه تاریخی دیداری و شنیداری
گزارشی از حضور مونسان در جلسه فراكسیون مستقلین؛

راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در دستور كار وزارت گردشگری

راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در دستور كار وزارت گردشگری

رقابت ۵۱۹ اثر در جایزه خشت طلایی

رقابت ۵۱۹ اثر در جایزه خشت طلایی

حریق قلعه تاریخی شوری ژاپن را در بر گرفت

حریق قلعه تاریخی شوری ژاپن را در بر گرفت
در چهارمین دوره جایزه بین المللی خشت طلایی صورت می گیرد

رقابت بیشتر از ۵۰۰ پروژه شهری داخلی و خارجی

رقابت بیشتر از ۵۰۰ پروژه شهری داخلی و خارجی

تار مویی كه امكان دارد در كن پاره شود

تار مویی كه امكان دارد در كن پاره شود
یك عضو شورای اسلامی شهر تهران:

خانه های قدیمی تهران از حالت انبار به كاربری های فرهنگی سوق یافتند

خانه های قدیمی تهران از حالت انبار به كاربری های فرهنگی سوق یافتند

حمایت مدیریت شهری از سرمایه گذاران برای احیای خانه های تاریخی

حمایت مدیریت شهری از سرمایه گذاران برای احیای خانه های تاریخی

وعده مونسان برای یك خبر خوشحال كننده در حوزه میراث فرهنگی

وعده مونسان برای یك خبر خوشحال كننده در حوزه میراث فرهنگی
در روز جهانی گردشگری؛

موزه ها را امروز با بلیت نیم بها ببینید

موزه ها را امروز با بلیت نیم بها ببینید

بازار تبریز به مانند بازار استانبول می شود؟

بازار تبریز به مانند بازار استانبول می شود؟

زلزله چالدران به بناها و آثار تاریخی منطقه صدمه نزده است

زلزله چالدران به بناها و آثار تاریخی منطقه صدمه نزده است

كرمانی ها خانه قبله عالم را به حال خود رها كردند!

كرمانی ها خانه قبله عالم را به حال خود رها كردند!

اتریش آثار باستانی غارت شده را به روسیه باز می گرداند

اتریش آثار باستانی غارت شده را به روسیه باز می گرداند

فرصتی كه در شوش می سوزانند!

فرصتی كه در شوش می سوزانند!
پس از جهانی شدن درخواست شد

بازگرداندن نام باستانی هیركانی به استان گلستان

بازگرداندن نام باستانی هیركانی به استان گلستان

ساخت منبت سرباز قاجار

ساخت منبت سرباز قاجار

فرو ریختن ارگ ۲۰۰۰ ساله در شهر غزنین

فرو ریختن ارگ ۲۰۰۰ ساله در شهر غزنین

فصل آتش سوزی در باغستان قزوین شروع شد بعلاوهفیلم

فصل آتش سوزی در باغستان قزوین شروع شد بعلاوهفیلم

اولین كشفیات از سومین شهر زیرزمینی همدان بعلاوه فیلم

اولین كشفیات از سومین شهر زیرزمینی همدان بعلاوه فیلم

مرمت گران روی پل كشكان رفتند

مرمت گران روی پل كشكان رفتند
مجلس تصویب كرد:

اجبار در رعایت حقوق مالكانه مردم برای حفاظت از بافت های تاریخی و فرهنگی

اجبار در رعایت حقوق مالكانه مردم برای حفاظت از بافت های تاریخی و فرهنگی

میراث فرهنگی خلیج فارس در خطر است!

میراث فرهنگی خلیج فارس در خطر است!

ژئوپارك قشم تنها پارك ثبت شده غرب آسیا در یونسكو

ژئوپارك قشم تنها پارك ثبت شده غرب آسیا در یونسكو

باقی مانده های پل كشكان در خطر ریزش بعلاوه فیلم

باقی مانده های پل كشكان در خطر ریزش بعلاوه فیلم

نفت را ملی كرد اما خانه اش متروكه مانده است

نفت را ملی كرد اما خانه اش متروكه مانده است

خانواده ژئوپارك های جهانی یونسكو بزرگ تر شد

خانواده ژئوپارك های جهانی یونسكو بزرگ تر شد
OnlyTravel فقط سفر OnlyTravel فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری