آرشیو : شورای شهر

مسجد جامعی خبر داد

كوشش برای ثبت توچال بعنوان میراث طبیعی تهران

كوشش برای ثبت توچال بعنوان میراث طبیعی تهران

حمایت مدیریت شهری از سرمایه گذاران برای احیای خانه های تاریخی

حمایت مدیریت شهری از سرمایه گذاران برای احیای خانه های تاریخی

رئیس شورای عالی استانها: در بحث شفافیت مشكلات بسیاری داریم

رئیس شورای عالی استانها: در بحث شفافیت مشكلات بسیاری داریم

بی توجهی شهرداری به مناسب سازی معابر برای معلولان باوجود رشد اعتبارات

بی توجهی شهرداری به مناسب سازی معابر برای معلولان باوجود رشد اعتبارات
با تصویب یك فوریت؛

مجوز هزینه كرد ۱۰ میلیاردی شورا در مراسم اربعین

مجوز هزینه كرد ۱۰ میلیاردی شورا در مراسم اربعین
معاون شهردار تهران خبر داد

كاهش زمان صدور پروانه ساخت و ساز به یك ماه تا آخر سال

كاهش زمان صدور پروانه ساخت و ساز به یك ماه تا آخر سال

رشد 730 درصدی بازپرداخت بدهی های شهرداری در چهار ماه نخست سال جاری

رشد 730 درصدی بازپرداخت بدهی های شهرداری در چهار ماه نخست سال جاری
بررسی وضعیت مجسمه های پایتخت

از نوشتن یادگاری به روی مجسمه های تهران تا تعیین حریم آثار هنری

از نوشتن یادگاری به روی مجسمه های تهران تا تعیین حریم آثار هنری

ابقای اعضای كمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران

ابقای اعضای كمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران
درخواست یك نماینده از شورای شهر و شهردار تهران؛

تخلفات احتمالی شهرداری در دوره های گذشته را بررسی كنید

تخلفات احتمالی شهرداری در دوره های گذشته را بررسی كنید

ادیانی: در ۳ ماه گذشته ۳۳ نفر در مازندران غرق شدند

ادیانی: در ۳ ماه گذشته ۳۳ نفر در مازندران غرق شدند
پنجمین انتخابات شورایاری های پایتخت،

رد شائبه رای دادن با یك كارت ملی در چند شعبه

رد شائبه رای دادن با یك كارت ملی در چند شعبه

كسری عملكرد ۲۶ درصدی در بخش درآمدهای شهرداری

كسری عملكرد ۲۶ درصدی در بخش درآمدهای شهرداری
رئیس شورای شهر تهران خبر داد

كوشش برای نمونه سازی تجهیزات واگن سازی

كوشش برای نمونه سازی تجهیزات واگن سازی

تاكید اعطا بر اعمال شیب ملایم در تعدیل عوارض ساختمانی

تاكید اعطا بر اعمال شیب ملایم در تعدیل عوارض ساختمانی
كلیات آیین نامه اجرایی انتخابات شورایاری تصویب شد

4 ایراد به بخشنامه برگزاری انتخابات شورایاری

4 ایراد به بخشنامه برگزاری انتخابات شورایاری

رد كلیات لایحه ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران

رد كلیات لایحه ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران

بررسی ایمنی برج های تهران در شورای شهر

بررسی ایمنی برج های تهران در شورای شهر

تعیین حسابرس برای شركت های شهرداری

تعیین حسابرس برای شركت های شهرداری

اخطار در مورد سقف در حال ریزش بازار آهنگران تهران

اخطار در مورد سقف در حال ریزش بازار آهنگران تهران

تهران، دومین استان نابرخوردار كشور

تهران، دومین استان نابرخوردار كشور

درآمد ۱۵ هزار میلیاردی شهرداری از تغییر كاربری در چهار سال

درآمد ۱۵ هزار میلیاردی شهرداری از تغییر كاربری در چهار سال

اغتشاشات بصری در كرج بیداد می كند

اغتشاشات بصری در كرج بیداد می كند

جمع آوری بی حساب و كتاب پسماند عفونی البرز

جمع آوری بی حساب و كتاب پسماند عفونی البرز
در بازدید از اولین مركز نگهداری پسران بهبودیافته از كارتن خوابی؛

شهردار تهران: داشتن نوجوان كارتن خواب در شأن ایران و ایرانی نیست

شهردار تهران: داشتن نوجوان كارتن خواب در شأن ایران و ایرانی نیست

سرنوشت تاریخ مدفون در مغازه اسباب بازی فروشی چه شد؟

سرنوشت تاریخ مدفون در مغازه اسباب بازی فروشی چه شد؟
محسن هاشمی:

عده ای صحبت های رئیس جمهور در سالگرد آیت الله هاشمی را نقد كردند

عده ای صحبت های رئیس جمهور در سالگرد آیت الله هاشمی را نقد كردند
مدیریت شهری همدان نورمهال را ندید؟

آنها زیر قول شان زدند

آنها زیر قول شان زدند

نمایش پیش نویس بودجه 98 شهرداری تا اختتام دی

نمایش پیش نویس بودجه 98 شهرداری تا اختتام دی

همراهی سهراب پورناظری با مخالفان تخریب آثار تمدنی شوش

همراهی سهراب پورناظری با مخالفان تخریب آثار تمدنی شوش
OnlyTravel فقط سفر OnlyTravel فقط سفر

onlytravel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فقط سفر محفوظ است

فقط سفر

سفر و گردشگری